จดหมายข่าว ฉบับที่ 053 โรงเรียนลำปางกัลยาณี จัดกิจกรรมธรรมะอารมณ์ดี “คุณธรรมนำการพัฒนาชีวิต”