จดหมายข่าว ฉบับที่ 055 ห้องเรียนพิเศษวิทย์ ฯ โรงเรียนลำปางกัลยาณี จัดกิจกรรมไหว้ครูรับขวัญกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่เจอน้องและกิจกรรม SHIP&CHIP(S)