จดหมายข่าว ฉบับที่ 056 งานบริหารนวัตกรรมโรงเรียนลำปางกัลยาณี จัดสอบคัดเลือกการแข่งขันคณิตคิดเร็ว เพื่อร่วมแข่งขันในระดับนานาชาติ