จดหมายข่าว ฉบับที่ 058 โรงเรียนลำปางกัลยาณี รับรางวัลชนะเลิศ Best Practice ชุมชน (บวร.ร) ที่มีผลงานโดเด่น ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เขตสุภาพที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566