จดหมายข่าว ฉบับที่ 059 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566