จดหมายข่าว ฉบับที่ 063 ภารกิจผู้บริหารโรงเรียนลำปางกัลยาณี ประชุมความร่วมมือ การจัดการแข่งขันคณิตคิดเร็วเพื่อแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติ