จดหมายข่าว ฉบับที่ 065 ศิษย์เก่าโรงเรียนลำปางกัลยาณี รุ่นที่ 70 มอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณี ประจำปี 2566