จดหมายข่าว ฉบับที่ 070 การประชุมเลือกตั้งเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณี ประจำปีการศึกษา 2566