จดหมายข่าว ฉบับที่ 078 โรงเรียนลำปางกัลยาณี จัดกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม “กำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก”