จดหมายข่าว ฉบับที่ 083 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ร่วมโครงการสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง “สร้างแกนนำเด็กและเยาวชน”