จดหมายข่าว ฉบับที่ 086 นักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณี ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมรายการ Youth Talent