จดหมายข่าว ฉบับที่ 088 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ร่วมกับบริษัท Meta ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีเปิดโครงการ Meta Mentors Program