จดหมายข่าว ฉบับที่ 090 ลุกสนคนเก่ง คว้ารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ “เยาวชนรักสถาบัน”