จดหมายข่าว ฉบับที่ 092 นักเรียนจากโรงเรียนลำปางกัลยาณี ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาจัดสร้างพระพุทธรูป จำนวน 3 องค์ “วัดปงสนุกเหนือ”