จดหมายข่าว ฉบับที่ 095 ลูกสนคนเก่ง คว้ารางวัล การแข่งขันการเรียนโค้ดสำหรับโลกนฤมิต (Coding for Metaverse) ระดับประเทศ