จดหมายข่าวฉบับที่ 097 นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนลำปางกัลยาณี ร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา