จดหมายข่าวฉบับที่ 098 นักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณี รับการถ่ายทำวิดีทัสน์สัมภาษณ์จากกระทรวงศึกษาธิการ “นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 14 จังหวัดลำปาง”