จดหมายข่าวฉบับที่ 099 การประชุมปฏิบัติการพัฒนาชุดนวัตกรรม 12 เดือน Webinar การเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิธีใหม่อนาคต