จดหมายข่าว ฉบับที่ 100 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนลำปางกัลยาณี ร่วมงานต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดลำปาง ประจำปี 2566