จดหมาข่าว ฉบับที่ 102 โรงเรียนลำปางกัลยาณี คัดเลือกนักเรียนร่วมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.โรงเรียนลำปางกัลยาณี