จดหมายข่าว ฉบับที่ 104 นักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณี ร่วมการแสดง สี เสียง ประเพณีพิธีอัฏมีบูชารำลึกฯ