จดหมายข่าว ฉบับที่ 110 การประกวดวงดนตรีร่วมสมัย ” คีตวัฒนศิลป์ บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดิน ” ปีที่ 2 รอบตัดสินตัวแทนจังหวัด