จดหมายข่าว ฉบับที่ 117 การอบรมปฐมนิเทศครูผู้ช่วยสอนภาษาฝรั่งเศสก่อนมาปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน (FTA)