จดหมายข่าว ฉบับที่ 120 โรงเรียนลำปางกัลยาณี จัดการประชุมครูครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1ประจำปีการศึกษา 2566