จดหมายข่าว ฉบับที่ 126 โรงเรียนลำปางกัลยาณี รับการประเมินความพร้อมจาก สพม.ลปลพ เปิดห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเข้ม (IEP) ปีการศึกษา 2566