จดหมายข่าว ฉบับที่ 127 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ร่วมการประชุมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยครูเหอเป่ย