จดหมายข่าว ฉบับที่ 128 ลูกสนคนเก่งคว้ารางวัลการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมชายล้วน ระดับมัธยมศึกษา รองชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ประจำปี 2566