จดหมายข่าว ฉบับที่ 129 ลูกสนคนเก่งคว้ารางวัลการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมหญิงล้วน ระดับมัธยมศึกษา รองชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ประจำปี 2566