จดหมายข่าว ฉบับที่ 130 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ร่วมกิจกรรมมหกรรมเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2565