จดหมายข่าว ฉบับที่ 131 ลูกสนคนเก่งดนตรีไทยคว้ารางวัลระดับชาติ การแข่งขันดนตรีไทย โครงการบิ๊กซี โสตศิลป์ สืบสาน ดนตรีไทย เพราะดนตรีไทยคือสมบัติของแผ่นดิน ครั้งที่ 1