จดหมายข่าว ฉบับที่ 135 โรงเรียนลำปางกัลยาณี แสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการ ย้ายดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย