จดหมายข่าว ฉบับที่ 136 โรงเรียนลำปางกัลยาณี แสดงความยินดีและต้อนรับ ผู้อำนวยการเจริญชัย กิติพีรเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน