จดหมายข่าว ฉบับที่ 137 ครูเกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2565 มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณี