จดหมายข่าว ฉบับที่ 138-151 ลูกสนคนเก่งคว้ารางวัลงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2565