จดหมายข่าว ฉบับที่ 139 ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี ปฏิบัติหน้าที่วิทยากร กิจกรรมการสัมนานักศึกษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง