จดหมายข่าว ฉบับที่ 141 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์เจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต อดีตเจ้าผู้ครองนครลำปาง ประจำปี 2565