จดหมายข่าว ฉบับที่ 146 ขอแสดงความยินดีกับลูกสนคนเก่งได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดอ่านฟังเสียง