จดหมายข่าว ฉบับที่ 148 ลูกสนคนเก่งคว้ารางวัลการประกวดกล่าวสุนทรพจน์”ความหลากหลายที่ลงตัวกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2566″