จดหมายข่าว ฉบับที่ 152-157 ลูกสนคนเก่งคว้ารางวัลงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ในงานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ 65 ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง