จดหมายข่าว ฉบับที่ 153 คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณี ศึกษาดูงานฯ สัญจร ณ จังหวัดเชียงใหม่