จดหมายข่าว ฉบับที่ 156 โรงเรียนลำปางกัลยาณีร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566