จดหมายข่าว ฉบับที่ 158 ลูกสนคนเก่งโรงเรียนลำปางกับยาณี คว้ารางวัลการแข่งขันงานวิจัย นักเรียนห้องเรียนพิเสษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม