จดหมายข่าว ฉบับที่ 159 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบางสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565