ฉบับที่ 159 นักเรียนแกนนำพันธกิจสังคมและสาธารณะสุขศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ร่วมกิจกรรมค่าย “Senior UHC 2023”