จดหมายข่าว ฉบับที่ 160 ลูกสนคนเก่งโรงเรียนลำปางกัลยาณี ผ่านเข้าร่วมการแข่งขัน ความถนัดทางการแพทย์ระดับชาติ (Medical Science Apittude Development and Testing))