จดหมายข่าว ฉบับที่ 162 นักเรียนความถนัดทางการแพทย์โรงเรียนลำปางกัลยาณี สอบผ่านเข้ารอบระดับชาติ