จดหมายข่าว ฉบับที่ 163 ลูกสนโรงเรียนลำปางกัลยาณีจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ วัดเกาะวาลุการาม จังหวัดลำปาง