จดหมายข่าว ฉบับที่ 164 ลูกสนโรงเรียนลำปางกัลยาณี สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ร่วมกิจกรรมช่างศิลป์สกุลช่างลำปางรุ่นใหม่ “เทคนิคการลงรักปิดทอง”