จดหมายข่าว ฉบับที่ 165 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565