จดหมายข่าว ฉบับที่ 165 ลูกสนคนโรงเรียนลำปางกัลยาณี สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ร่วมกิจกรรมช่างศิลป์สกุลช่างลำปางรุ่นใหม่ “เทคนิคปูนปั้นสกุลช่างลำปาง”